En bedre overgang til ny arbeidshverdag

Oppleve, teste og reflektere
Fleksibelt arbeid
Tilbakemelding og mestringsfølelse
Essensiell, databasert innsikt
Endringsprogram

Et spillbasert læringsverktøy

​Gjennom simulering av den nye arbeids­hverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i nye kontorløsninger på en effektiv og engasjerende måte. Playswork er en spillbasert læringsplattform som kan brukes av virksomheter i overgangen til nye arbeidsformer.

Om Playswork →

Video