Playswork gjør det enkelt å utvikle ny organisasjonskultur

Oppleve, teste og reflektere
Tilbakemelding og mestringsfølelse
Essensiell, databasert innsikt
Konkret endringsprogram
Tilpasset til virksomheten

Spillbasert læring

Gjennom simulering av hverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i representative miljøer, på en effektiv og engasjerende måte.

Se hvordan Patentstyret dro nytte av Playswork i forbindelse med innflytting i nye aktivitetsbaserte lokaler.

Playswork er en spillbasert læringsplattform som kan brukes av alle virksomheter som har behov for å endre eller tilpasse kultur og atferd.

Om Playswork →

Verdens første intelligente kulturendringsportal

Dynamiske programmer for atferdstrening i tematiske moduler:

  • Praksisnær simulering gir avansert læring
  • Forskningsbasert spilldesign, utviklet av felteksperter
  • KI-basert innholdsgenerator gjør det enklere å skape tilpasning og engasjement.
  • Effekt på bedriftskultur validert av forskere

Innholdsdesign:

  • Komplekse oppgaver for å motivere til utforskning
  • Ikke-lineært innhold, for å vekke innovasjon
  • Kunden kan tilpasse læringsmekanismer til egne data og organisasjonsbehov
  • Data fra spilleradferd gir støtte for videre endringsledelse/læringsløp.