Et engasjerende verktøy for kultur- og atferdsendring

Oppleve, teste og reflektere
Tilbakemelding og mestringsfølelse
Essensiell, databasert innsikt
Konkret endringsprogram
Tilpasset til virksomheten

Spillbasert læring

Gjennom simulering av hverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i representative miljøer, på en effektiv og engasjerende måte.

Se hvordan Patentstyret dro nytte av Playswork i forbindelse med innflytting i nye aktivitetsbaserte lokaler.

Playswork er en spillbasert læringsplattform som kan brukes av alle virksomheter som har behov for å endre eller tilpasse kultur og atferd.

Om Playswork →

Video