Aktuelt

Playswork er en gamechanger for virksomheter med behov for kulturendring.

Vi utvikler kundefinansierte pilotprosjekter, med gode tilbakemeldinger, men vi er også ute etter investorer som ønsker å være med på reisen.

Spillbasert læring hjelper Patentstyret med overgang til nye arbeidsformer

22. og 23. mai var viktige merkedager for oss. Da lanserte vi endelig vår første pilot med spillbasert læring for ny kultur og atferd på oppdrag for Patentstyret! Over to dager fikk nær 200 engasjerte ansatte delta på workshops der de kunne spille seg igjennom simulerte dilemmaer og problemstillinger knyttet til ny aktivitetsbasert arbeidsform, som grunnlag for refleksjon og felles beskrivelser av hvilken kultur de ønsker å ha på sin fremtidige arbeidsplass. Det var stor suksess og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode!

«Dette har vært to utrolig spennende og givende dager for oss!», sier Jørund Kjøsnes og Thomas Odin, partnere i Playswork.

«Vår historie med Patentstyret startet allerede i 2021 da vi deltok i en innovasjonskonkurranse i regi av Startoff-programmet til DFØ. Oppdraget var å utvikle et nyskapende verktøy for kulturbygging til Patentstyrets endringsreise inn i nye lokaler. Vi vant konkurransen, og har siden etablert selskapet Playswork for å videreutvikle konseptet til å bli en bred og intelligent treningsplattform for utvikling av organisasjonskultur – og nå har vi altså lansert løsningen for vår første pilotkunde! Vi er veldig fornøyde og stolte over det vi har fått til sammen!».

«Morsomt spill, mangfoldige avatarer og reelle problemstillinger»

«Spillet var illustrerende og nyttig. Fin inngang til diskusjon»

«Veldig bra spill og litt morsomt. En meget effektiv måte å gjøre dette på»

«Spillet var interaktivt og skapte refleksjon rundt de ulike temaene»

Playswork er en spillbasert læringsplattform som kan brukes av alle virksomheter som har behov for å endre eller tilpasse kultur og atferd. Gjennom simulering av arbeidshverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i virkelighetsnære miljøer, på en effektiv og engasjerende måte. Løsningen er laget slik at den kan skreddersys behovene og utfordringene i den enkelte virksomhet for at læringsutbyttet skal bli optimalt.

«Gjennom hele prosessen har vi involvert medarbeidere og diskutert oss frem til løsninger vi har tro på. Men vi er en arbeidsplass hvor avdelingene har vidt forskjellige arbeidsoppgaver, og vi manglet kunnskapen om hvordan vi kan samhandle oss imellom når vi nå skal samles i et aktivitetsbasert landskap. Med spillet til Playswork fikk vi trent på ulike mellommenneskelige situasjoner, og tilbakemeldingene fra de ansatte var svært gode. Vi føler at vi nå er litt mer forberedt og samstemte på hvordan vi skal jobbe sammen og skape et godt miljø på ny arbeidsplass», sier prosjektleder hos Patenstyret Hanne Larder.

Fra deltakerne i workshopene har vi samlet inn masse verdifulle tilbakemeldinger som vi vil bruke til å videreutvikle produktet vårt, og vi gleder oss til å følge Patenstyret tett på deres reise videre inn i nye lokaler på Løren. Samtidig ønsker vi å tiltrekke oss flere virksomheter som ønsker å utvikle ny eller endret atferd og kultur i sine organisasjoner på en enkel, smidig og trygg måte.

anskaffelser.no: Patentstyret velger innovativt
Er du vår neste pilotkunde?
Ta kontakt med oss på post@playswork.com, eller ring 91 89 30 17 for en uforpliktende prat.