Historien

Prototypen til Playswork ble utviklet i 2022 i forbindelse med en innovasjons­konkurranse, og førte til grunnleggelsen av Playswork AS våren 2023.

Målet var å utvikle et verktøy som bidrar til kultur- og atferdsendring, og som kan bidra til å skape forståelse, trygghet og motivasjon i overgangen til en ny arbeidshverdag.

I videreutviklingen av verktøyet er målet at Playsworks skal kunne være en sentral bidragsyter for virksomheter i endringsprosesser, og at det vil være et engasjerende og fremtidsrettet verktøy i organisasjonsutvikling og kulturbygging.