Historien

I 2024 skal Patentstyret flytte inn i nye lokaler og gå over til å arbeide aktivitetsbasert. Det aktivitetsbaserte arbeidsmiljøet gjør det mulig – og enkelt – for medarbeideren å selv velge hvilke romfunksjoner som best passer de arbeidsoppgaver som pågår, gjennom økt mobilitet, bred variasjon i valgmuligheter, og tilgangsbasert bruk av lokalene. Samtidig kan overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsmåte skape både nysgjerrighet og motforestillinger.

I den forbindelse ønsket Patentstyret hjelp til å utvikle et kulturbyggende verktøy som kan bidra til å skape forståelse, trygghet og som kan motivere Patentstyret i overgangen fra den kjente arbeidshverdagen til noe som blir nytt for alle. I samarbeid med StartOff lyste de ut en innovasjonskonkurranse for å finne noen som kunne hjelpe dem med dette. AVEC i samarbeid med Levato vant konkurransen, og utviklet den digitale simuleringsplattformen, Playswork, som et svar på Patentstyrets ønske om et nytt læringsverktøy. En demo av Playswork ble overlevert til Patentstyret våren 2022 og presentert på StartOff – demodagen den 9. november 2022.