Om Playswork

Playswork er en spillbasert læringsplattform som kan brukes av virksomheter i overgangen til nye arbeidsformer.

Arbeidsmarkedet er i endring, og mange virksomheter gjennomfører nå endringsprosesser som omhandler å ta i bruk nye arbeidsformer eller måter å jobbe i kontorbygget på.

Gjennom simulering av den nye arbeidshverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i nye kontorløsninger på en effektiv og engasjerende måte.

Playswork løser dette ved å tilby en digital, spillbasert simulerings­plattform for trening og forberedelse, som gjør det mulig å:

  • oppleve, utforske og teste ut hvordan man kan utføre arbeidsoppgavene sine
  • utforske mulighetene i en fleksibel arbeidsform på en risikofri måte​
  • reflektere over dilemmaer og oppleve mestringsfølelse
  • gi tilbakemeldinger og ha dialog rundt endringene med et felles grunnlag
  • skape eierskap til prosessen for alle i virksomheten, og en felles endringsreise​
  • gi essensiell og databasert innsikt i organisasjonens behov, preferanser og atferdsmønstre i forbindelse med endringsprosessen​
  • bli en del av et flytteprosjekts endringsprogram for å kunne legge til rette for en sømløs overgang til ny arbeidsform

Spill er et læringsverktøy som på en engasjerende og interaktiv måte gjør det mulig å forenkle det komplekse i hverdagslige situasjoner, samt simulere og teste ut hva disse innebærer. Erfaring og læring fra spillet gir grunnlag for dialog med andre spillere, og skaper felles narrativer som igjen kan overføres til “virkeligheten”.

Ved at medarbeiderne får spille seg igjennom ulike scenarioer bidrar Playswork til mer trygghet og forutsigbarhet for endringsreisen, og skaper samtidig motivasjon og engasjement for den nye arbeidshverdagen!

Teamet som har utviklet Playswork er satt sammen av arbeidsplassrådgivere og spillutviklere med lang erfaring i sine respektive felt. Sammen har teamet skapt en læringsplattform bygget på strategiske temaer og problemstillinger bedrifter ofte møter i sine endringsprosesser samtidig som det gir best mulig læringsutbytte for spilleren.

Skap fremtidens arbeidsplass sammen med dine ansatte!