Om Playswork

Playswork er et spillbasert læringsverktøy som hjelper virksomheter med å utvikle ny eller endret atferd og kultur innenfor fysiske omgivelser og bygg.

Verktøyet er aktuelt for virksomheter som står overfor, er i gang med – eller nettopp har foretatt endringer i måten de arbeider på.

Playswork tilbyr en spillbasert simuleringsplattform som gjør det mulig for ansatte i virksomheten å:

  • oppleve, utforske og teste ut hvordan man kan utføre arbeidsoppgavene sine på en riskiofri og trygg måte, samt oppleve mestring
  • reflektere over handlinger og dilemmaer en møter på i spillet
  • få eierskap til virksomhetens endringsprosess, og ta del den felles endringsreisen​
  • hente ut essensiell og databasert innsikt om virksomhetens behov, preferanser og atferdsmønstre
  • gi tilbakemeldinger og ha dialog rundt endringene med et felles grunnlag

Når ansatte får spille seg igjennom ulike scenarioer bidrar Playswork til mer trygghet og forutsigbarhet for endringsreisen, og skaper samtidig motivasjon og engasjement for den nye arbeidshverdagen.

Skap fremtidens arbeidsplass sammen med dine ansatte!